SECȚIUNEA 1: ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Art.1.1. Organizatorul concursului “ Moș Craciun vine cu surprize ” este S.C. MK Business  SRL, persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în comuna Chiajna, sat Dudu, Strada Tineretului nr.63, jud. Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 40363218 înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/6159/2018, denumită în continuare “Organizatorul”.

Art.1.2. Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art.1.3 Prezentul Regulament este întocmit și va fi disponibil în mod gratuit, în permanență pe toată durata desfășurării concursului, pe pagina de facebook precum și pe site-ul mk business.ro. De asemenea, regulamentul poate fi obținut în mod gratuit și printr-o solicitare la adresa de e-mail office@mkbusiness.ro.

Art.1.4. Organizatorul Concursului își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării în prealabil, cu minimium 1 (una) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

SECȚIUNE 2: CONDIȚII DE PARTICIPARE, LOCUL ȘI PERIOADA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Art.2.1. Concursul se desfășoară pe pagina de facebook MK Business în perioada 5 decembrie 2022 – 8 decembrie 2022.  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063357812579

Art.2.2. La concursul ,,Menține-ți frumusețea de sărbători,, pot participa toate persoanele (indiferent de sex, masculin sau feminin) care au domiciliul aflat în România și dețin un cont valabil pe www.facebook.com.

Art.2.3. Participarea la concursul „Moș Crăciun vine mai devreme”, implică urmarea a 3 pași:

  • Like la postarea despre concurs, postare aflată pe pagină oficială de facebook MK Business, pentru ca este posibil ca anuntul sa fie distribuit si de catre alte persoane fizice in conturile lor personale.
  • Like la pagină  de Facebook MK Business
  • Postare comentariu la anunțul despre concurs (aflat în pagină MK Business), cu textul ,,Participă”

Art.2.4. La prezentul concurs au dreptul de a participa inclusiv persoanele care au apreciat pagina MK Business la un moment anterior datei de desfășurare a concursului, în măsura în care respectă ceilalți doi pași din concurs.

Art.2.5 Comentariile postate trebuie să fie în conformitate cu informațiile descrise în prezentul regulament. În măsura în care în comentarii vor fi identificate eventuale expresii obscene/ și sau licențioase, Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge acele comentarii.

Art.2.6. Nu vor fi luate în considerare persoanele care încearcă să fraudeze sistemul, postând mai multe comentarii de pe același cont de facebook personal, la anunțul cu concursul, din dorința de a-și maximiza șansele de câștig.

SECTIUNE 3: DREPTUL DE UTILIZARE VOUCHERE

Art.3.1. Voucherele pot fi utilizate doar de persoane de sex feminin. Valabilitate vouchere: până la 30 decembrie (inclusiv).

Art.3.2. Un voucher poate fi utilizat pentru o singură vizită la centrul de remodelare corporală Locoslim.

Art.3.3. Voucherele au caracter transmisibil (pot fi făcute cadou altor persoane dragi în măsura în care persoana desemnată castigatoare nu îl poate utiliza din diverse motive).

Art.3.4. Voucherele pot fi utilizate doar în Centrul de remodelare coporală Locoslim, locație aflată la adresa str. Dr. Constantin Caracaș nr. 39, Sector 1, București. Pentru contact și programări ulterioare, datele de contact sunt: Mobil: 0734 499 499, E-mail:  I   Website www.locoslim.ro.

Art.3.5. Voucherele vor fi trimise câștigătorilor în format electronic, iar acestea pot fi prezentate la centrul Locoslim tot în format electronic.

Art.3.6. Valoarea voucherelor la momentul desfasurării concursului va fi echivalată cu valoarea serviciilor (1 ședință gratuită de 30 minute pentru echipamentele R-FIT, respectiv L-FIT), chiar și în eventualitatea în care tarifele pentru aceste servicii se vor majora pe parcursul lunii decembrie cand sunt utilizabile voucherele.

SECTIUNE 4. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Art.4.1. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere electronică la sorți în data de 9 decembrie prin intermediul unei platforme electronice. Anunțarea câștigătorilor se va face în data de 9 decembrie pe pagină de facebook.

Art.4.2. După desemnarea câștigătorilor, aceștia vor fi contactați pe facebook pentru solicitare adresa de email, în vederea trimiterii voucherului cadou pe email.

Art.4.3.  Persoanele care nu sunt eligibile precum și persoanele care refuză premiul câștigat vor fi eliminate din lista inițială, iar voucherul se va acorda altor persoane noi aflate pe lista de participanți, oferindu-le și acestora o șansă în plus de câștig.

Art.4.4. Categoria de persoane neeligibile este definită de următoarele situații: *persoane cu domiciliul aflat în altă țară decât România, *persoane care nu respectă integral cei trei pași esențiali pentru participare la concurs,*persoane care încearcă să fraudeze sistemul, postând de mai multe ori (de pe același cont de facebook) comentariu la anunțul cu acest concurs din dorința de a-și maximiza șansele de câștig, * persoane care utilizează un limbaj licențios ori de natură ofensatoare in comentariul care anunță concursul.

SECTIUNE 5: PREMIILE OFERITE ÎN CONCURS

Art.5.1. Premiile acordate în cadrul concursului “Moș Crăciun vine mai devreme” sunt următoarele:

*70 de vouchere pentru servicii de remodelare corporală în valoare cumulată de 349.3 lei (cu tva inclus). Fiecare voucher cadou constă într-o ședinț[ gratuită de mesaj anticelulitic și tonifiere musculară, cu o durată de 30 minute, implicând utilizarea echipamentului R-FIT.

*5 vouchere pentru servicii de remodelare corporală în valoarea cumulată de 249.95 lei (cu tva inclus). Fiecare voucher cadou constă într-o ședința gratuită – terapie de remodelare corporală, ce reprezintă o alternativă non-invazivă a liposucției, ajutând la reducerea țesutului adipos și a celulitei. Durata ședinței este 30 minute și implică utilizarea echipamentului L-FIT.

Valoarea totală a premiilor oferite este: 599.25 Lei (cu tva inclus).

 Art.5.2 Câștigătorul are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intră în posesia premiului. Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră a fi irevocabil.

Art. 5.3. Impozitele datorate pentru premiile acordate câștigătorilor în concursul “Moș Crăciun vine mai devreme ” organizat în perioada 5-8 decembrie, vor fi achitate de Organizator în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit din premii.

SECTIUNEA 6 : RASPUNDEREA

Art.6.1. Prin participarea la acest concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte regulamentul prezent.

Art.6.2.  Înscrierea în concurs după perioada de încheiere a concursului nu mai este luată în considerare pentru acordarea de premii.

Art.6.3. Refuzul câștigătorului de a primi premiul acordă dreptul implicit Organizatorului de a înmâna premiul unei alte persoane înscrise în concurs.

Art.6.4. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență solicitărilor ce apar ulterior desemnării câștigătorilor și înmânării premiilor cu privire la orice aspect în legătură cu Concursul care a fost desfășurat.

SECȚIUNEA 7: DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe Durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

Nu vom publica pe site-ul nostru web – fotografii, adrese de e-mail sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor concursului.

Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicită modificarea parametrilor premiilor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la concurs nu poate câștigă decât un singur premiu, indiferent de numărul de comentarii valabil înscrise la postarea care anunță desfășurarea concursului.

ORGANIZATOR,

SC MK BUSINESS SRL